Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Osoba - Funkcja
1. Radosław Krajewicz - Dyrektor
2. Łukasz Sajnaj - Zastępca dyrektora
3. Zofia Kiedrowicz - Główna księgowa
4. Bogumiła Trapp - Instruktor ds. organizacyjnych / Referent
5. Grzegorz Szlanga - Instruktor ds. teatralnych
6. Ewa Kerplik - Instruktor ds. organizacyjnych
7. Paweł Szumski - Instruktor ds. artystycznych
8. Danuta Wolińska - Instruktor ds. plastyki
9. Zygmunt Cieślik - Kinooperator / Kierowca
10. Przemysław Mikołajczyk - Oświetleniowiec
11. Monika Michalewicz - Instruktor ds tańca
12. Marek Kiziuk - Instruktor ds. muzyki
13. Janusz Łangowski - instruktor ds. muzyki
14. Ewa Pszczółkowska - Pracownik obsługi / Bileter
15. Krystyna Dzięcielska - Pracownik obsługi / Bileter
16. Magdalena Tatera - Kinooperator
17. Grzegorz Podolski - Pracownik ds. technicznych